Penafian: Peta Haba Forex Langsung di atas disediakan bagi tujuan maklumat sahaja dan dalam apa-apa cara tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat pelaburan, secara tak tersirat mahupun tersirat. Apa-apa petunjuk bagi prestasi lepas atau prestasi lepas yang disimulasikan bukanlah petunjuk yang boleh dipercayai bagi hasil yang akan datang.