BDSwiss

Adakah anda menerima warga/penduduk US?

Malangnya, BDSwiss tidak menerima warga/penduduk US bagi tujuan cukai.

Sila pastikan jika mana-mana perkara yang di bawah berkaitan dengan anda, anda perlu memaklumkan kami dengan sewajarnya:

  • Saya warga US (termasuk dwikewarganegaraan) atau penduduk US
  • Tempat lahir saya di US
  • Saya mempunyai alamat surat-menyurat atau kediaman semasa (termasuk kotak pos US atau alamat “in-care-of”)
  • Saya mempunyai nombor telefon US semasa
  • Saya mempunyai arahan tetap untuk memindahkan dana ke akaun yang diselenggara di Amerika Syarikat
  • Pada masa ini saya mempunyai surat kuasa wakil atau kuasa penandatangan yang diberikan kepada orang yang mempunyai alamat US
  • Saya mempunyai alamat “in-care-of” atau “hold mail” yang merupakan alamat tunggal untuk Pemegang Akaun. Pelabur perlu mengambil perhatian bahawa sekiranya Akaun Individu Sedia Ada yang Akaun Nilai Lebih Rendah, alamat “in-care-of” di luar Amerika Syarikat tidak dianggap sebagai indicia US.
  • Saya memiliki TIN US (selepas ini “Nombor Pengenalan Cukai”).

 
Jika jawapan anda kepada mana-mana kenyataan di atas ialah “Ya”, kami tidak dapat meneruskan proses kelulusan akaun anda. Jika anda sudah mendaftar akaun BDSwiss dan anda dianggap sebagai warga US bagi tujuan cukai, sila maklumkan Pasukan Sokongan Pelanggan dengan sewajarnya di [email protected].

Kembali ke Pusat Bantuan

Adakah ini membantu?

Amaran Risiko: Dagangan dalam Forex/CFD dan Terbitan Lain amat berspekulasi dan mempunyai tahap risiko yang tinggi.