BDSwiss

Definisjon og forklaring av tekniske indikatorer

En guide til hvordan du kan forstå og bruke de mest populære tekniske indikatorene

  • RSI – Relativ-styrke-indeks
  • Gjennomsnittlig retningsindeks
  • Parabolsk SAR
  • Moving Average Convergence Divergence (MACD)
  • Bollinger Bands®
  • Lineær vektet glidende gjennomsnitt
  • Eksponensielt glidende gjennomsnitt
  • Enkelt glidende gjennomsnitt
  • Stokastisk oscillator


Ikke registrert enda?
Åpne en konto for GRATIS tilgang

Risiko: Å handle med forex/CFD-er og andre derivater er spekulativt og innebærer høy risiko hvor du står i fare for å tape hele innskuddet ditt.