Ansvarsfraskrivelse: Live-valutavarmekartet gis kun til informasjon og skal ikke på noen måte tolkes, verken uttrykkelig eller implisitt, som investeringsrådgivning. Alle indikasjoner på tidligere resultater eller simulert tidligere resultater er ingen pålitelig indikator på fremtidige resultater.