Course

Mga Panggitnang Kurso sa Video

Mga Panggitnang Kurso sa Video

Ang aming Panggitnang Kurso ay higit na pinakakausisa ang pag-aanalisa ng pamilihan at pagsasagawa ng estratehiya upang pahintulutan kayong matagpuan at bumuo ng inyong sariling diskarte sa pangangalakal. Matuto kung paano bumuo at pagandahin ang inyong plano sa pangangalakal, suriin ang mga kalakaran at gamitin ang ilan sa aming mga libreng kagamitan sa pangangalakal upang tulungan kayong tukuyin ang direksyon ng presyo sa hinaharap.

Mga Layunin ng Kurso

Sa katapusan ng kursong ito dapat maaari ninyong:

  1. Matutunan ang iba’t-ibang uri ng asset na maaari ninyong kalakalin
  2. Matuklasan kung paano suriin ang mga kalakaran at tukuyin ang mga potensyal na trigger
  3. Kilalanin ang mga pinakamahahalagang kagamitan ng mangangalakal at magsimulang mag-isip nang estratehiko