ข้อปฏิเสธการรับผิด: ฮีทแมพฟอเร็กซ์แบบเรียลไทม์ข้างต้นมีเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความ ทั้งอย่างชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน ข้อบ่งชี้ใดๆ ของผลงานที่ผ่านมาหรือผลงานที่จำลองขึ้นในอดีตไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของผลลัพธ์ในอนาคต