BDSwiss

ฉันจะทำการฝากเงินเข้าบัญชีของฉันได้อย่างไร?

ในการฝากเงิน คุณต้องเข้าสู่ระบบโปรไฟล์ BDSwiss ของคุณ:

  1. เลือกบัญชีที่คุณต้องการฝากเงิน และคลิกที่ Payments (การชำระเงิน) – Deposit (การฝากเงิน)
  2. เลือกจำนวนเงินที่คุณต้องการฝาก*
  3. เลือกวิธีการฝากที่คุณต้องการและคลิก ‘Proceed to Pay’ (ดำเนินการชำระเงิน)
  4. ยืนยันรายละเอียดการฝากเงินของคุณในหน้าถัดไป ผู้ให้บริการชำระเงินของคุณอาจมีบางขั้นตอนเพิ่มเติม
 
หากคุณกำลังใช้แอปมือถือ BDSwiss ของเรา โปรดคลิกที่ ‘Deposit’ (ฝากเงิน) ที่ด้านล่างของแอปพลิเคชัน
 

 โปรดทราบว่าคุณต้องถอนเงินด้วยวิธีการเดียวกับที่ใช้ฝากเงินเข้าบัญชีของคุณเท่านั้นกลับไปที่ศูนย์ช่วยเหลือ

สิ่งนี้มีประโยชน์หรือไม่?

การแจ้งเตือนเรื่องความเสี่ยง: การเทรด Forex/CFD และอนุพันธ์อื่นๆ นั้นผันผวนสูงและมีความเสี่ยงสูง