BDSwiss

SWIFT และ IBAN คืออะไร?

ข้อกำหนดเหล่านี้เกี่ยวข้องกับตัวเลือกการชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร:

รหัส SWIFT หรือที่เรียกว่า BIC ประกอบด้วยอักขระ 8 ตัว และใช้เพื่อระบุธนาคารเฉพาะ (เช่น HEBACY2N)

IBAN ย่อมาจากหมายเลขบัญชีธนาคารระหว่างประเทศ และช่วยให้ธนาคารระบุบัญชีเฉพาะของคุณสำหรับการชำระเงิน (เช่น รูปแบบ IBAN: DE00 0000 0000 0000 0000 00) IBAN ไม่ได้ใช้ในทุกประเทศ หากคุณกำลังขอถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ไม่มี IBAN คุณสามารถใส่หมายเลขบัญชีของคุณในช่อง IBAN และรหัสสาขาของคุณในช่องความคิดเห็นในหน้าการถอนเงิน

โดยปกติแล้ว รหัส SWIFT และ IBAN จะพบเห็นได้ในใบแจ้งยอดธนาคารหรือพอร์ทัลธนาคารออนไลน์

โปรดทราบว่าเราต้องการรหัส IBAN และ SWIFT สำหรับการโอน SEPA ทั้งหมด หากไม่มีรายละเอียดเหล่านี้ เราจะไม่สามารถดำเนินการถอนเงินของคุณได้

กลับไปที่ศูนย์ช่วยเหลือ

สิ่งนี้มีประโยชน์หรือไม่?

การแจ้งเตือนเรื่องความเสี่ยง: การเทรด Forex/CFD และอนุพันธ์อื่นๆ นั้นผันผวนสูงและมีความเสี่ยงสูง