บท

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นวิธีคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของราคาในตลาดฟอเร็กซ์/CFD โดยการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่อาจส่งผลต่ออุปสงค์และอุปทานของสินทรัพย์ที่คุณกำลังเทรด

การเทรดตามปัจจัยพื้นฐานเรียกอีกอย่างว่าการเทรดตามข่าว เนื่องจากคุณจำเป็นต้องคอยจับตาอย่างใกล้ชิดกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ออกใหม่ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราการจ้างงาน และอัตราเงินเฟ้อ เป้าหมายปลายทางของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคือการค้นหามูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ เปรียบเทียบกับราคาปัจจุบัน และค้นหาโอกาสในการเทรด ตัวอย่างเช่น ประเทศที่มีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและกำลังเติบโตจะพบกับแรงอุปสงค์ในสกุลเงินที่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดอุปทานและเพิ่มมูลค่าของสกุลเงิน ซึ่งโดยพื้นฐานแล้ว ทั้งหมดนี้มาจากหลักการพื้นฐานด้านอุปสงค์และอุปทาน

การใช้อุปสงค์และอุปทานเป็นตัวบ่งชี้ว่าราคาจะไปในทิศทางใดสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ความท้าทายที่แท้จริงคือการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งหมดที่ส่งผลต่ออุปสงค์และอุปทาน มีทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มากมายล้อมรอบการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของฟอเร็กซ์และ CFD ความพยายามที่จะใส่ข้อมูลทางเศรษฐกิจหลายๆ ส่วนในบริบทเพื่อให้เปรียบเทียบกันได้นั้นต้องทำงานหนักและมีวินัยอย่างมาก

ปัจจัยพื้นฐานของฟอเร็กซ์และ CFD
ราคาฟอเร็กซ์และ CFD ได้รับผลกระทบจากข้อมูลเศรษฐกิจระดับมหภาคและจุลภาค เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และจุดที่เชื่อมโยงกัน ปัจจัยเหล่านี้อาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น อัตราการเติบโตของ GDP, เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยุ่งเหยิง, สถิติการจ้างงาน, อัตราดอกเบี้ย, และรายงานดุลการค้า เป็นต้น โดยการประเมินแนวโน้มสัมพัทธ์ของจุดข้อมูลเหล่านี้ เทรดเดอร์กำลังวิเคราะห์สุขภาพเศรษฐกิจของประเทศและระบุการเคลื่อนไหวในอนาคตของสกุลเงินของตน

สำหรับเทรดเดอร์ที่เทรด CFD หุ้น พวกเขาจะดูที่รายงานรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และหนี้สินล่าสุดของบริษัท ผู้เทรดตามปัจจัยพื้นฐานจะใช้จุดข้อมูลเหล่านั้นเพื่อระบุสถานภาพของบริษัท หากสุขภาพทางเศรษฐกิจของพวกเขามีแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากรายได้และงบดุลของบริษัทเติบโตขึ้น ผู้เทรดตามปัจจัยพื้นฐานจะเลือกที่จะวางสถานะซื้อในหุ้นของบริษัทนั้นโดยคาดว่าจะมีผู้ที่ต้องการหุ้นนั้นเพิ่มขึ้น

การเทรดตามข่าว
ข้อมูลทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญที่สุดตัวหนึ่งสำหรับการเคลื่อนไหวระยะสั้นในทุกตลาด แต่นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะในตลาดสกุลเงิน ซึ่งจะตอบสนองต่อข่าวจากทั่วโลก โดยทั่วไป รายงานการจ้างงาน การตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ย และตัวเลข GDP ถือเป็นข่าวสำคัญสำหรับสกุลเงินของประเทศนั้นๆ ข่าวเหล่านี้มีความสำคัญเนื่องจากอาจส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเงินของธนาคารกลาง หากข้อมูลแสดงให้เห็นภาพของเศรษฐกิจที่มั่นคง ธนาคารกลางมักเลือกที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งมักจะส่งผลให้ค่าเงินของพวกเขาปรับตัวขึ้น เนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ “อีกฝั่งหนึ่ง” ของ 90% ของการเทรดสกุลเงินทั้งหมด การเผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐมักจะส่งผลกระทบอย่างเด่นชัดที่สุดต่อตลาด

การเผยแพร่ที่สำคัญ
เมื่อทำการเทรดตามข่าว เทรดเดอร์จำเป็นต้องรู้ว่าข่าวใดที่คาดว่าจะมีการเผยแพร่ในสัปดาห์นั้น BDSwiss มีปฏิทินเศรษฐกิจที่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้แก่เทรดเดอร์ว่าจะมีการประกาศทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อใด รวมถึงมูลค่าที่คาดการณ์ไว้ และเทรดเดอร์ยังสามารถกรองผลลัพธ์ได้ตามวันที่ ประเทศ และ/หรือความสำคัญอีกด้วย

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดบางส่วนที่ขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของราคาฟอเร็กซ์ ได้แก่:

  • การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน: การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางทำให้เกิดความผันผวนมากที่สุดในคู่เงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอย่างไม่คาดคิด
  • อัตราเงินเฟ้อ: ระดับราคาสินค้าในประเทศอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
  • ตัวเลขจ้างงานที่สำคัญ – อัตราการว่างงานและจำนวนคนที่ได้รับผลประโยชน์จากการว่างงานถือเป็นมาตรวัดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะข้อมูลการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ถูกจับตามองมากที่สุดและสามารถส่งผลกระทบต่อตลาดได้เป็นอย่างมาก
  • ข้อมูล GDP เบื้องต้น – ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศนั้นๆ เป็นหนึ่งในมาตรวัดที่สำคัญที่สุดของสุขภาพเศรษฐกิจและยังสามารถสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเงินได้
  • ข้อมูลดุลการค้าและข้อมูลบัญชีเดินสะพัด – ความแตกต่างของความสมดุลระหว่างการนำเข้าและส่งออกของประเทศมีผลกระทบอย่างมากต่อสกุลเงิน

การใช้เครื่องมือเทรดตามข่าว
หนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้เทรดตามข่าวก็คือปฏิทินข่าวฟอเร็กซ์ที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงสกุลเงินทั้งหมดที่พวกเขาตั้งใจจะเข้าสถานะ นักลงทุนใช้ปฏิทินเศรษฐกิจเพื่อติดตามเหตุการณ์ที่ขับเคลื่อนตลาด โดยทั่วไปแล้ว นักลงทุนจะศึกษาวันที่และเวลาของเหตุการณ์หนึ่งๆ และให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการประกาศ เนื่องจากมีโอกาสสูงที่จะส่งผลกระทบต่อทิศทางของตลาด คุณสามารถดูรายการโดยละเอียดของเหตุการณ์สำคัญในอนาคตทั้งหมดพร้อมกับวันที่ เวลา การคาดการณ์ สกุลเงินที่เกี่ยวข้องได้ในปฏิทินเศรษฐกิจของ BDSwiss

ทำความเข้าใจฉันทามติของตลาด
ฉันทามติของตลาดเป็นหนึ่งในแนวคิดที่สำคัญที่สุดที่ต้องทำความเข้าใจเมื่อไตร่ตรองการเทรดตามการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับตลาด พูดง่ายๆ ก็คือ ฉันทามติหมายถึงความคาดหวังโดยเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ทางการเงินและผู้มีส่วนร่วมในตลาดสำหรับรายงานทางเศรษฐกิจฉบับใดฉบับหนึ่ง เมื่อนักวิเคราะห์หลายคนแสดงความคิดเห็น ความเห็นพ้องต้องกันของตลาดทั่วไปก็ก่อตัวขึ้นในที่สุด นี่ถือเป็น “มาตรฐาน” ของตลาดที่จะมีการวัดผลลัพธ์จริง หากผลที่คอยเฝ้าสังเกตออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องก็มีแนวโน้มที่จะมีมูลค่าสูงขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากผลออกมาแย่กว่าฉันทามติของตลาด นักลงทุนก็จะผิดหวังและราคาก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลง