BDSwiss

Những giải thưởng Gần đây Nhất

MỨC CHÊNH LỆCH GIÁ VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH TỐT NHẤT, 2022

International Investor Awards

2022

MỨC CHÊNH LỆCH GIÁ VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH TỐT NHẤT

International Investor Awards

Tạp chí International Investor (Nhà đầu tư quốc tế) là một ấn phẩm về đầu tư và kinh doanh nổi tiếng với những người đăng ký theo dõi cao cấp nhất, bao gồm các nhà đầu tư tổ chức, ngân hàng tư nhân và các tập đoàn hoạt động trên toàn cầu. Cơ quan trao giải của tạp chí nhằm mục đích công nhận sự xuất sắc trong tất cả các ngành và ở tất cả các cấp độ trên toàn cầu.

NHÀ CUNG CẤP NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TỐT NHẤT, 2021

FxScouts Awards

2021

NHÀ CUNG CẤP NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TỐT NHẤT

FxScouts Awards

Giải thưởng Hàng năm của FxScouts ghi nhận các nhà môi giới thể hiện sự xuất sắc hoặc thành tích đặc biệt trong hạng mục được đề cử, cân nhắc đến những tính năng chính, bao gồm chất lượng dịch vụ, điều kiện giao dịch, nền tảng và sản phẩm được cung cấp. Đã thành lập một ủy ban đề cử tự trị, các giải thưởng của FxScouts được trao hàng năm và được trao theo một quy trình bình chọn minh bạch.

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU & ĐÀO TẠO FX TỐT NHẤT NĂM, 2021

World Finance Awards

2021

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU & ĐÀO TẠO FX TỐT NHẤT NĂM

World Finance Awards

Được thành lập để tôn vinh sự xuất sắc và thành tựu, giải thưởng của World Finance trao sự công nhận toàn cầu cho các Tổ chức và Lãnh đạo Doanh nghiệp trên toàn thế giới. Với hội đồng đánh giá độc lập, đội ngũ nghiên cứu World Finance làm việc không ngừng nghỉ để đảm bảo rằng họ công nhận các công ty xứng đáng nhất trong lĩnh vực của họ.

NỀN TẢNG GIAO DỊCH DI ĐỘNG TỐT NHẤT CHÂU ÂU, 2021

Đánh giá của Global Banking & Finance

2021

NỀN TẢNG GIAO DỊCH DI ĐỘNG TỐT NHẤT CHÂU ÂU

Đánh giá của Global Banking & Finance

Giải thưởng của Global Banking and Finance được trao cho các công ty nhận được xếp hạng tốt nhất trong hạng mục được đề cử của họ - xét đến mức độ phổ biến của thương hiệu, công nhận thành tựu, chiến lược, thay đổi tiến bộ và truyền cảm hứng trong cộng đồng Tài chính Toàn cầu.

NHÀ CUNG CẤP NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TỐT NHẤT, 2020

FxScouts Awards

2020

NHÀ CUNG CẤP NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TỐT NHẤT

FxScouts Awards

Giải thưởng Hàng năm của FxScouts ghi nhận các nhà môi giới thể hiện sự xuất sắc hoặc thành tích đặc biệt trong hạng mục được đề cử, cân nhắc đến những tính năng chính, bao gồm chất lượng dịch vụ, điều kiện giao dịch, nền tảng và sản phẩm được cung cấp. Đã thành lập một ủy ban đề cử tự trị, các giải thưởng của FxScouts được trao hàng năm và được trao theo một quy trình bình chọn minh bạch.

ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH TỐT NHẤT, 2020

World Finance Awards

2020

ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH TỐT NHẤT

World Finance Awards

Được thành lập để tôn vinh sự xuất sắc và thành tựu, giải thưởng của World Finance trao sự công nhận toàn cầu cho các Tổ chức và Lãnh đạo Doanh nghiệp trên toàn thế giới. Với hội đồng đánh giá độc lập, đội ngũ nghiên cứu World Finance làm việc không ngừng nghỉ để đảm bảo rằng họ công nhận các công ty xứng đáng nhất trong lĩnh vực của họ.

NHÀ CUNG CẤP FX & CFD TỐT NHẤT, 2020

International Investor Awards

2020

NHÀ CUNG CẤP FX & CFD TỐT NHẤT

International Investor Awards

Tạp chí International Investor là ấn phẩm kinh doanh và đầu tư cao cấp với những nhà đăng ký cấp cao nhất, bao gồm các nhà đầu tư tổ chức, ngân hàng tư nhân và tập đoàn toàn cầu. Cơ quan trao giải của tạp chí dành riêng cho việc công nhận sự xuất sắc trong mọi ngành nghề và mọi cấp độ trên toàn cầu.

CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC TỐT NHẤT CHÂU Á, 2020

Đánh giá của Global Banking & Finance

2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC TỐT NHẤT CHÂU Á

Đánh giá của Global Banking & Finance

Giải thưởng của Global Banking and Finance được trao cho các công ty nhận được xếp hạng tốt nhất trong hạng mục được đề cử của họ - xét đến mức độ phổ biến của thương hiệu, công nhận thành tựu, chiến lược, thay đổi tiến bộ và truyền cảm hứng trong cộng đồng Tài chính Toàn cầu.

KHỚP LỆNH GIAO DỊCH TỐT NHẤT, 2019

Forex Global Awards

2019

KHỚP LỆNH GIAO DỊCH TỐT NHẤT

Forex Global Awards

Global Forex Awards vinh danh các doanh nghiệp và thương hiệu forex thể hiện tốt nhất. Công nhận những nhà môi giới vượt trội về công nghệ tiên tiến, giao dịch chi phí thấp, công cụ nghiên cứu thị trường toàn diện, chương trình đào tạo tiên tiến và dịch vụ khách hàng đẳng cấp thế giới, Global Forex Awards dựa trên quy trình đề cử độc lập và minh bạch.

ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH TỐT NHẤT, 2019

World Finance Awards

2019

ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH TỐT NHẤT

World Finance Awards

Được thành lập để tôn vinh sự xuất sắc và thành tựu, giải thưởng của World Finance trao sự công nhận toàn cầu cho các Tổ chức và Lãnh đạo Doanh nghiệp trên toàn thế giới. Với hội đồng đánh giá độc lập, đội ngũ nghiên cứu World Finance làm việc không ngừng nghỉ để đảm bảo rằng họ nhận ra các công ty xứng đáng nhất trong lĩnh vực của họ.

ỨNG DỤNG GIAO DỊCH TỐT NHẤT, 2019

Mobile Star Awards

2019

ỨNG DỤNG GIAO DỊCH TỐT NHẤT

Mobile Star Awards

Được cung cấp bởi MobileVillage.com, Mobile Star Awards™ thường niên là chương trình giải thưởng đổi mới ứng dụng lớn nhất trên thế giới nhằm thúc đẩy các nhà đổi mới công nghệ toàn cầu và thúc đẩy các ứng dụng hàng đầu, trong tất cả loại ngành bao gồm tài chính. Từ năm 2001, chương trình Mobile Star Awards đã giới thiệu công nghệ di động tiêu dùng và kinh doanh tốt nhất và sáng tạo nhất.

ỨNG DỤNG GIAO DỊCH TỐT NHẤT, 2018

Mobile Star Awards

2018

ỨNG DỤNG GIAO DỊCH TỐT NHẤT

Mobile Star Awards

Được cung cấp bởi MobileVillage.com, Mobile Star Awards™ thường niên là chương trình giải thưởng đổi mới ứng dụng lớn nhất trên thế giới nhằm thúc đẩy các nhà đổi mới công nghệ toàn cầu và thúc đẩy các ứng dụng hàng đầu, trong tất cả loại ngành bao gồm tài chính. Từ năm 2001, chương trình Mobile Star Awards đã giới thiệu công nghệ di động tiêu dùng và kinh doanh tốt nhất và sáng tạo nhất.

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.