BDSwiss

CFD/Forex Black Account Tiền điện tử Asset ListCRYPTO Leverage Margin Requirement Units per Lot Point Value per Lot Commission USD Minimal Lot Size Maximal Lot Size Swap Short (%) Swap Long (%) Average Spreads
BTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 195.47
BTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 195.47
BTCGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 172.99
BTCGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 172.99
BTCJPY 20% 1.0 0.01 JPY 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 25057.90
BTCJPY 20% 1.0 0.01 JPY 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 25057.90
BTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 200.36
BTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 200.36
DASHUSD 20% 2.0 0.02 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 8.19
DASHUSD 20% 2.0 0.02 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 8.19
EOSUSD 20% 200.0 0.02 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 0.1178
EOSUSD 20% 200.0 0.02 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 0.1178
ETHEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 37.84
ETHEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 37.84
ETHGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 35.76
ETHGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 35.76
ETHJPY 20% 1.0 0.01 JPY 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 1593.81
ETHJPY 20% 1.0 0.01 JPY 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 1593.81
ETHUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 37.99
ETHUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 37.99
IOTAUSD 20% 800.0 0.1 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 0.0383
IOTAUSD 20% 800.0 0.1 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 0.0383
LTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 5.65
LTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 5.65
LTCJPY 20% 1.0 0.01 JPY 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 793.02
LTCJPY 20% 1.0 0.01 JPY 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 793.02
LTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 5.67
LTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 5.67
NEOUSD 20% 20.0 0.2 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 1.62
NEOUSD 20% 20.0 0.2 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 1.62
OMGUSD 20% 100.0 0.01 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 0.3719
OMGUSD 20% 100.0 0.01 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 0.3719
TRXUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 0.00306
TRXUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 0.00306
XMRUSD 20% 6.0 0.1 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 5.42
XMRUSD 20% 6.0 0.1 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 5.42
XRPUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 0.02261
XRPUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 0.02261
ZECUSD 20% 4.0 0.0 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 8.94
ZECUSD 20% 4.0 0.0 USD 0.00 0.01 1.0 -100.0 -100.0 8.94

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.