BDSwiss

Lịch kinh tế

Lịch kinh tế BDSwiss là nguồn cung cấp đầy đủ các dữ liệu kinh tế mới nhất. Với khả năng tự động cập nhật sau mỗi thông cáo, lịch kinh tế của chúng tôi sẽ giúp bạn xác định thời điểm các thông cáo tài chính lớn nhất thế giới được đưa ra cũng như giá trị dự kiến của chúng. Bạn có thể lọc kết quả dựa trên ngày, quốc gia và / hoặc mức độ quan trọng của các dữ liệu.

 


Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.