Tốc độ Khớp lệnh Đỉnh cao

Khớp lệnh giao dịch nhanh là yếu tố vô cùng quan trọng đối với mọi nhà giao dịch thành công vì nó ảnh hưởng đến báo giá cho các vị trí của bạn và có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng sinh lời tổng thể của bạn.