BDSwiss

Tâm lý giao dịch

Đây là hướng dẫn giúp bạn hiểu hơn về tâm lý có thể ảnh hưởng tới trải nghiệm giao dịch của bạn. Hãy học cách:

 • Xây dựng tư duy giao dịch đúng đắn
 • Phát triển và tuân theo các chiến lược giao dịch phù hợp
 • Tăng khả năng chấp nhận rủi ro của bạn
 • Bảo vệ các giao dịch của bạn và quản lý rủi ro
 • Kiểm soát nỗi sợ hãi, lòng tham và những cảm xúc tiêu cực khác
 • Tránh giao dịch theo cảm tính
 • Hiểu về các thành kiến trong giao dịch và cách vượt qua chúng
 • Chăm sóc sức khỏe của bạn trong quá trình giao dịch


Vẫn chưa đăng ký?
Mở Tài khoản để Truy cập MIỄN PHÍ

Định nghĩa và Giải thích về các Chỉ báo Kỹ thuật

Hướng dẫn để hiểu và áp dụng các chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất

 • RSI – Chỉ số Sức mạnh Tương đối
 • Chỉ số Có hướng Trung bình
 • Chỉ báo SAR dạng parabôn
 • Đường trung bình Động Hội thụ và Phân kỳ (MACD)
 • Dải Bollinger®
 • Đường trung bình Động Tuyến tính Có trọng số
 • Đường trung bình Động Số mũ
 • Đường trung bình Động Đơn giản
 • Chỉ báo dao động Stochastic


Vẫn chưa đăng ký?
Mở Tài khoản để Truy cập MIỄN PHÍ

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.