BDSwiss

General terms and conditions

GENERAL TERMS AND CONDITIONS - BDS LTD

December 2020
Download the latest version of our

GENERAL RISK DISCLOSURE - BDS LTD

May 2020
Download the latest version of our

PARTNER AGREEMENT - BDS LTD

October 2021
Download the latest version of our

MASTER IB APPENDIX - BDS LTD

July 2020
Download the latest version of our

REFER A FRIEND TERMS AND CONDITIONS

December 2020
Download the latest version of our

FIRST DEPOSIT BONUS CAMPAIGN

December 2020
Download the latest version of our
Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.