Khước từ trách nhiệm: Bản đồ Nhiệt Forex Trực tiếp nêu trên chỉ được cung cấp vì mục đích thông tin và không được hiểu là tư vấn đầu tư theo bất kỳ cách nào, rõ ràng hay ngụ ý. Mọi dấu hiệu về thành tích trong quá khứ hoặc thành tích trong quá khứ được mô phỏng không phải là chỉ báo tin cậy về kết quả trong tương lai.