Bài học

Giải thích các loại lệnh

Để mở bất kỳ vị thế nào trên thị trường forex, bạn cần phải đặt lệnh. Một lệnh chứa tất cả các thông tin liên quan đến vị thế, bao gồm kích thước vị thế, giá vào lệnh, giá thoát lệnh, lhình thức khớp lệnh và các thông tin khác.

Trong giao dịch Forex/CFD, bạn có thể lựa chọn tham gia trực tiếp vào thị trường và mở ngay một vị thế, hoặc chỉ mở một vị thế nếu thoả mãn một số điều kiện về giá nhất định. Lệnh mở vị thế có thể có bốn hình thức khác nhau, mỗi hình thức phụ thuộc hoàn toàn vào đánh giá của nhà đầu tư về biến động giá trong tương lai.

Lệnh thị trường
Lệnh thị trường được thực hiện ngay khi lệnh được đặt. Loại lệnh này được thực hiện tức thì, đồng nghĩa với việc bạn mua hoặc bán một cặp tiền tệ ở mức giá hiện tại. Một lệnh thị trường ngay lập tức trở thành một vị thế mở và chịu ảnh hưởng của biến động thị trường. Điều này có nghĩa là nếu giá chuyển động ngược lại với dự đoán của bạn, giá trị vị thế của bạn sẽ giảm đi và gây ra thua lỗ. Cần lưu ý rằng khoản lỗ này chỉ được thực hiện khi đóng lệnh. Nếu giá tăng trở lại trong thời gian này thì thua lỗ sẽ chuyển thành lợi nhuận.

  • Lệnh MUA
    Lệnh mua được thực hiện khi bạn tin rằng giá sẽ tăng.
  • Lệnh BÁN
    Lệnh bán được thực hiện khi bạn tin rằng giá sẽ giảm.
  1. Lệnh DỪNG

Lệnh DỪNG không đồng nghĩa với lệnh cắt lỗ. Lệnh dừng chỉ trở thành lệnh thị trường khi thoả mãn một số điều kiện nhất định. Bạn có thể sử dụng lệnh dừng để mua trên mức giá thị trường hoặc bán dưới mức giá thị trường.

Lệnh DỪNG ám chỉ rằng bạn kỳ vọng xu hướng giá hiện tại sẽ duy trì sau khi giá đạt đến mức giá bạn đặt lệnh. Với lệnh DỪNG, bạn tin rằng khi giá đã đạt đến mức dừng, xu hướng sẽ tiếp tục.

2. Lệnh GIỚI HẠN
Lệnh GIỚI HẠN cũng không có ý nghĩa giống với lệnh chốt lời, và lệnh chỉ được thực hiện nếu thoả mãn các điều kiện nhất định. Điểm tương đồng của nó với lệnh thị trường là lệnh giới hạn cũng bao gồm lệnh giới hạn mua và lệnh giới hạn bán. Lệnh GIỚI HẠN ám chỉ rằng xu hướng giá sẽ đảo chiều nếu giá chạm mức giá đặt lệnh của bạn.

Khi đặt lệnh giới hạn, bạn tin rằng một khi giá đạt đến một ngưỡng nhất định, xu hướng giá sẽ đảo chiều. Nhìn chung, nếu bạn muốn mua thấp hơn giá thị trường hiện tại hoặc bán cao hơn giá thị trường hiện tại, bạn sẽ sử dụng lệnh giới hạn.

LỆNH GIỚI HẠN MUA
Giá thị trường hiện tại cao hơn giá bạn đặt lệnh (Mức đặt mua).

Nếu bạn tin rằng thị trường sẽ giảm xuống một mức nhất định và sau đó tăng trở lại, bạn sử dụng lệnh GIỚI HẠN MUA.

LỆNH DỪNG ĐỂ MUA
Giá thị trường hiện tại thấp hơn giá bạn đặt lệnh (Mức đặt mua).

Nếu bạn tin rằng thị trường sẽ tiếp tục tăng sau khi đạt đến một mức nhất định, bạn sử dụng lệnh LỆNH DỪNG ĐỂ MUA.

LỆNH GIỚI HẠN BÁN
Giá thị trường hiện tại thấp hơn giá bạn đặt lệnh (Mức đặt bán).

Nếu bạn tin rằng thị trường sẽ tăng đến một mức nhất định trước khi giảm trở lại, bạn sử dụng LỆNH GIỚI HẠN BÁN.

LỆNH DỪNG ĐỂ BÁN
Giá thị trường hiện tại cao hơn giá bạn đặt lệnh (Mức đặt bán).

Nếu bạn tin rằng thị trường sẽ tiếp tục giảm sau khi đạt đến một mức nhất định, bạn sử dụng LỆNH DỪNG ĐỂ BÁN.