Bài học

Đặt lệnh cắt lỗ

Bài viết này sẽ giải thích lý do tại sao cắt lỗ là cần thiết, cách đặt lệnh, cũng như một số ví dụ về chiến lược cắt lỗ mà các nhà giao dịch có thể sử dụng.

Lệnh cắt lỗ là gì?

Lệnh cắt lỗ là lệnh thị trường để đóng một giao dịch đang ở trạng thái mở khi đạt đến một mức giá cụ thể. Mục đích của lệnh cắt lỗ là nhằm hạn chế rủi ro thua lỗ của một nhà giao dịch và đảm bảo bạn không vi phạm các biện pháp quản lý rủi ro hiện tại. Do đó, lệnh cắt lỗ là một công cụ thiết yếu để giúp các nhà giao dịch quản lý rủi ro và bảo toàn vốn.

Chúng tôi khuyến nghị tất cả các khách hàng nên làm quen với lệnh cắt lỗ và sử dụng chúng một cách nhất quán trong hoạt động giao dịch của mình.

Đặc điểm chính của lệnh cắt lỗ là không giới hạn thời gian. Khi đặt một lệnh cắt lỗ, lệnh sẽ vẫn còn hiệu lực cho đến khi giá thị trường đạt đến mức cắt lỗ. Điều này có nghĩa là khách hàng có thể yên tâm rời mắt khỏi màn hình máy tính sau khi đặt lệnh bởi vì lệnh cắt lỗ sẽ tự động giúp họ đóng giao dịch.

Các chiến lược cắt lỗ

Mặc dù cách thức hoạt động của lệnh cắt lỗ rất đơn giản và dễ hiểu, người dùng MetaTrader vẫn có thể sử dụng chúng để thực hiện các chiến lược giao dịch phức tạp hơn.

Khi đã thành thạo khả năng xác định các mức cắt lỗ quan trọng, lệnh cắt lỗ có thể giúp nhà giao dịch thực hiện các lệnh thoát giao dịch chính xác và cho phép nhà giao dịch duy trì tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận mục tiêu. 

Một chiến lược cắt lỗ FX hiệu quả sẽ nâng giao dịch của bạn lên một tầm cao mới.

Một chiến lược đơn giản là đặt lệnh cắt lỗ sao cho tài khoản giao dịch của bạn chỉ thua lỗ không quá 1% trong bất kỳ giao dịch nào. Để tính toán mức cắt lỗ cần thiết, vui lòng tham khảo các bài viết về Quy mô vị thế và Quản lý rủi ro của chúng tôi.

Ví dụ: Hãy tưởng tượng cặp EUR/USD đang giao dịch ở mức 1,1500, và nhà giao dịch dự đoán giá sẽ tăng. Vì vậy, nhà giao dịch đã quyết định mở một vị thế mua. 

Nếu nhà giao dịch có $10.000 trong tài khoản giao dịch của họ, 1% tương đương với $100. Để đảm bảo giao dịch không bị thua lỗ quá $100, nhà giao dịch có thể mở một vị thế mua 0,1 lot (giá trị danh nghĩa $10.000) và đặt lệnh cắt lỗ ở mức 1,1400. 

Nếu giá giảm từ 1,1500 xuống 1,1400, lệnh cắt lỗ sẽ giới hạn khoản lỗ của nhà giao dịch ở mức $100. Ngược lại, nếu giá tăng từ 1,15 lên 1,16, nhà giao dịch có thể thu được lợi nhuận $100 khi đặt lệnh chốt lời.