Bài học

Đường xu hướng trong phân tích kỹ thuật

Trong giao dịch, các đường xu hướng được sử dụng để dự đoán xu hướng chung của một thị trường cụ thể. Bằng cách vẽ đồ thị hành động giá theo thời gian, không những các nhà giao dịch có thể dự đoán xu hướng giá có thể xảy ra trong tương lai mà còn phát hiện được các điểm vào/thoát lệnh an toàn.

Đường xu hướng chính là 1 đường biên thẳng nối giữa các điểm của hành động giá trên thị trường với nhau. Do đó, càng nhiều điểm nằm trên đường thẳng này, xác suất xu hướng xảy ra càng lớn. Đường xu hướng được hình thành khi có tối thiểu ba hoặc nhiều điểm xoay được nối với nhau.

Theo nguyên tắc chung, các nhà giao dịch cần nối ít nhất 3 điểm thành một đường thẳng để vẽ đường xu hướng. Càng nhiều điểm tiếp xúc với đường xu hướng, nhà giao dịch càng tự tin rằng hành động giá sẽ đi theo xu hướng dự đoán.

Đường xu hướng cũng có thể thể hiện xu hướng giảm.

Kết hợp của các xu hướng

Thông thường, trong môi trường giao dịch thực tế, hành động giá của bất kỳ thị trường nào cũng có thể hình thành một xu hướng chủ đạo, tuy nhiên sẽ có những thời điểm thị trường xuất hiện các hành động giá đi chệch so với xu hướng chung.

Bằng cách kết hợp của các xu hướng ngắn hạn yếu trong xu hướng dài hạn chủ đạo, các nhà giao dịch có thể tìm thấy các điểm vào và thoát lệnh phù hợp.

Các nhà giao dịch cũng có thể áp dụng đường xu hướng trong các giai đoạn tích luỹ yếu. Hành động giá bật tăng mạnh (được minh hoạ bằng màu xanh lam) trong xu hướng giảm chủ đạo ám chỉ rằng hành động tích luỹ khó có thể chuyển thành một sự đảo chiều tăng giá bền vững.

Trong trường hợp này, tốt hơn hết các nhà giao dịch nên đặt lệnh bán khi nhu cầu mua của thị trường khả quan trong ngắn hạn, thay vì mở vị thế mua sát với đường xu hướng (được minh hoạ bằng màu đỏ).

Đuôi hay thân nến?

Khi sử dụng đường xu hướng, các nhà giao dịch nên cân nhắc lựa chọn vẽ theo bấc nến (còn được gọi là “đuôi”) hay thân nến.

Tùy thuộc vào thị trường và tùy thuộc vào chiến lược giao dịch, các nhà giao dịch có thể sử dụng một trong hai phương pháp trên. Thông qua kinh nghiệm thực tế, nhà giao dịch có thể lựa chọn áp dụng mỗi phương pháp trong các thị trường cụ thể.

Bạn cần nhớ rằng không có quy tắc cố định nào trong việc sử dụng các đường xu hướng. Chúng là một công cụ kỹ thuật với các phương pháp ứng dụng cụ thể dựa trên khoa học, tuy nhiên cũng không thể thiếu yếu tố nghệ thuật và sáng tạo. Một cách tổng quát, phân tích kỹ thuật là công việc xác định các mô hình lặp lại, trong khi các đường xu hướng giúp phát hiện các xu hướng chủ đạo của hành động giá theo thời gian. Bằng cách thử nghiệm những kỹ thuật vẽ đồ thị khác nhau, các nhà giao dịch có thể tìm ra cách hiệu quả nhất để phát hiện ra các xu hướng thị trường, vùng hợp lưu và đảo chiều.

Tuy nhiên, tính ổn định cũng rất quan trọng. Các nhà giao dịch nên lựa chọn một cách tiếp cận phù hợp với chiến lược giao dịch của mình và duy trì một chiến lược ổn định theo thời gian để đánh giá hiệu quả của nó. Công cụ phân tích kỹ thuật này sẽ phản tác dụng nếu bạn tách rời và thay đổi các kỹ thuật vẽ đường xu hướng cụ thể khi thử nghiệm chiến lược, bởi vì điều này có thể gây khó khăn cho nhà giao dịch khi tìm hiểu những yếu tố cụ thể tác động nhiều nhất đến hiệu suất giao dịch của mình.

Lời khuyên hữu ích: Thử nghiệm vẽ đường xu hướng bằng MetaTrader với tài khoản demo của BDSwiss. Lựa chọn phương pháp vẽ đường xu hướng phù hợp với chiến lược giao dịch tổng quan của bạn và duy trì cách tiếp cận này để tránh đưa ra những phỏng đoán không căn cứ. Trong môi trường thử nghiệm, các nhà giao dịch có thể trau dồi kỹ năng phân tích kỹ thuật của họ mà không sợ những quyết định sai lầm của họ gây ra thua lỗ.