Tiếp cận các tin tức thị trường mới nhất, được lọc theo xu hướng và được nhắc đến nhiều nhất trong thế giới tài chính, thông qua bảng tin hiện đại này.

Phân tích kỹ thuật chuyên sâu

Xem các đánh giá khách quan về những xu hướng giá lớn nhất trên thị trường và tìm kiếm ý tưởng giao dịch đối với hơn 250 CFD thông qua thanh tìm kiếm hoặc các nhóm tài sản.


Vốn của bạn có thể gặp rủi ro

Góc nhìn nhà phân tích

Nhận diện nhanh các xu hướng đang hình thành và điểm phá vỡ tiềm năng của các tài sản chính! Góc nhìn nhà phân tích kết hợp giữa thuật toán tự động và phân tích từ các chuyên gia.


Vốn của bạn có thể gặp rủi ro

Bảng tin TC Labs

Khám phá các cơ hội giao dịch mới nhất từ các bài viết thịnh hành về những sự kiện ảnh hưởng đến thị trường ở khắp nơi trên thế giới.


Vốn của bạn có thể gặp rủi ro

Truy cập dữ liệu kinh tế vĩ mô theo thời gian thực, lọc các sự kiện theo mức độ quan trọng hoặc quốc gia và đánh giá xem các sự kiện tương tự trong quá khứ ảnh hưởng đến thị trường như thế nào trong 5 năm qua.