BDSwiss

Legal Documents

COMPLAINTS HANDLING PROCEDURE - BDS LTD

December 2020
Download the latest version of our

CONFLICTS OF INTEREST POLICY - BDS LTD

May 2020
Download the latest version of our

BUSINESS CODE OF CONDUCT POLICY - BDS LTD

October 2021
Download the latest version of our

BDSWISS GENERAL PARTNER GUIDELINES - NON EU BDS LTD

August 2021
Download the latest version of our

AML/KYC POLICY - BDS LTD

July 2020
Download the latest version of our
Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.